23 Mart 2012 Cuma

Anne Çocuk Sanat Grupları

Atölyemizde çok yakında dünyaca kabul görmüş erken çocukluk eğitimi yaklaşımlarından Reggio Emilia felsefesine uygun olarak anne-çocuk gruplarına sanat eğitimi verilmeye başlanacaktır. Bu gruplara 18 ay ve üzeri bebeği olan anneler bebekleri ile birlikte katılabileceklerdir. Bu gruplarda bebeklerin farklı duyularına seslenen materyallerle etkileşime geçerek, materyalleri sorgulamaları ve yeni anlamlar yüklemeleri hedeflenmektedir. Detaylı bilgi ve sınırlı sayıdaki kontenjanlarımızdan yararlanmak için cocukvemimarlik@gmail.com adresine elektronik posta gönderebilirsiniz.

Mimarlık Atölyemiz Hakkında
Mimarlık atölyesinde; çocuğun içinde yaşadığı yapılı ve doğal çevreye karşı daha duyarlı gözlerle bakmalarını sağlamak, içinde yaşadığı kenti sorgulayarak eleştirel bir bakış geliştirmeleri amaçlanmıştır. Bu süreçte çocuklara farklı mimari yapılar ile mimarlar tanıtılarak bu yapıların ve mimarların hikayelerine tanıklık etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca mimari yapıları oluşturan unsurları bedenlerini kullanarak canlandırma, köprü, ev, okul, bahçe vb. yapıları tıpkı bir mimar gibi önce zihninde tasarlayıp sonrasında 3 boyutlu maketlere dönüştürmelerini sağlayan uygulamalar yapılmaktadır.

Tasarım Atölyemiz HakkındaTasarım atölyesinde; çocuğun özellikle duyularını kullanmalarını sağlayarak kendisini, içinde yaşadığı çevreyi ve o çevrede bulunabilecek objeleri daha farklı şekillerde algılamalarını sağlayıp, objelere farklı anlamlar yükleyerek soyut düşünme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu süreçte çocuk; günlük yaşamda kullandığımız masa, sandalye, abajur, koltuk vb. pek çok nesne ve objeyi kendi duyularını kullanarak ve kendine özgü bir biçimde baştan tasarlayacaktır.

Sanat Atölyemiz Hakkında


Sanat atölyesinde; başlıca sanat eleştirisi yöntemini kullanmak üzere Türkiye ve dünyadaki 50 öncesi ve sonrası farklı sanat akımları ile sanatçıları; oyun, canlandırma, hikaye oluşturma vb. pek çok farklı teknikle çocuklara tanıtmak ve çocukların farklı sanat akımlarındaki sanat eserlerini kendi duygu ve düşünceleri doğrultusunda boya, kağıt, artık materyaller vb. malzemeler kullanarak 2 ve 3 boyutlu olarak yeniden yorumlamalarını sağlayan bir program dahilinde eğitim verilmektedir. Bu süreçte; çocuğun sanatla tanışmasını sağlamak, sanatı anlayan ve sanata değer veren bireyler olmalarının yanında kendi duygu ve düşüncelerini sorgulayan daha duyarlı bireyler haline gelmeleri amaçlanmaktadır.