13 Kasım 2013 Çarşamba

Atölyemize ABD'deki çocuk ve mimarlık web sitesinde yer verildi.

http://www.architectureandchildren.org/index.php/news-events/news/71-from-new-mexico-to-turkey
Atölyemizin kurucu danışmanı ve program sorumlusu Doç.Dr.Dilek ACER'in, çocuklar için mimari tasarım eğitimini aldığı ABD'de çocuk ve mimarlık çalışmalarını yürüten kuruluşun resmi web sitesinde akademik danışmanımız ve  atölyemize ilişkin bir bölüme yer verildi.

Çocuk ve Mimarlık adlı kitabımız yayımlandı.


"ÇOCUK VE MİMARLIK: Çocuklar için Mimari Tasarım Öğretim Programı"anaokulundan lise çağına kadar olan çocuklara, öğretmenlere, ebeveynlere ve okul yöneticilerine, tasarıma ve mimarlığa ilişkin bilgi ve beceri kazandırarak, onları içinde bulundukları eğitim mekânlarını kendilerinin tasarlayabildiği, içinde yaşadıkları kültürel ve doğal dünyaya duyarlı bireyler haline getirmeyi sağlayan disiplinler arası bir programdır. Bu program, aynı zamanda, görsel düşünme yoluyla öğrenme, problem çözme, yaratıcı düşünme, grup etkileşimi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine ilişkin süreçleri içermekte ve çocukların özgüven kazanmalarını desteklemektedir.
Bu kitap başta okulöncesi ve ilkokul öğretmenleri olmak üzere çocuklarla çalışan tüm eğitimcilere ve mimarlara yöneliktir.
ÇOCUK VE MİMARLIK: Çocuklar İçin Mimari Tasarım Öğretim Programı
Yazarlar:
Dilek Acer
Göksu Gözen
1.Baskı, 2013, Anı Yayıncılık, ANKARAhttp://www.idefix.com/kitap/cocuk-ve-mimarlik-goksu-gozen/tanim.asp?sid=H0572TG351JPGJ5Y61AF